• November 20, 201645:34

 • Pastor Devon 7.9.1941:04

 • Pastor Devon - 6-11-201741:42

 • Pator Devon 7-2-1746:46

 • Sister Jean - 2-19-1738:04

 • Pastor Devon 8-5-1834:26

 • November 6, 201646:54

 • 52:32

 • Bishop Cox 2-3-1951:46
 • Pastor Devon 2-6-1957:36
 • Pastor Devon 2-10-1946:08

 • November 27, 201645:12

 • Pastor Devon 1.29.1731:44

 • Pastor Devon1:01:00

 • November 13, 201634:42

 • October 16, 201639:14

 • Minister Peggy House48:24

 • Bishop Cox - 5-28-1747:04

 • Pastor Devon June 24,201844:26

 • September 11, 201641:08

 • 02.04.1842:53

 • Pastor Devon - 3-19-1734:46

 • Pastor Devon41:16

 • October 23, 201642:24

 • Pastor Devon57:36

 • September 4, 201648:02
 • September 4, 201648:02

 • Pastor Devon - 5-14-201732:48

 • Pastor Devon 01-06-1928:58
 • Pastor Devon 1-13-1936:52
 • Pastor Devon 1-20-191:02:00
 • Pastor Devon 1-27-1948:45

 • October 30, 201639:28

 • September 18, 201643:06

 • Pastor Devon - 4-9-17 (Use arrow keys to move to next sermon)54:12
 • Pastor Devon - 4-23-1741:00

 • Pastor Devon - 5-21-1759:02

 • October 9, 201648:10

 • February Sermons (Use arrows to move thru sermons)32:04
 • February 12, 201737:12
 • February 26, 201728:52

 • Pastor Devon31:00
 • Pastor Devon 12-23-1849:18
 • Pastor Devon-12:30:1846:12

 • Pastor Devon - 6-18-1737:00

 • Bishop Cox51:04

 • Pastor Devon - 8-20-170:00

 • Pastor Devon 11-7-181:06:00
 • Pastor Devon 11-25-1848:34

 • Pastor Devon38:52

 • Pastor Devon 7-1-1851:32
 • Pastor Devon 7-22-1858:34

 • September 25, 201629:12

 • Pastor Devon - 8-27-1731:55

 • Pastor Devon 5-7-1742:24

 • Pastor Devon - 6-4-1749:02

 • January 1, 20171:01:00

 • Pastor Devon - 9-3-201741:18
 • Pastor Devon 9.17.1755:32
 • Pastor Devon 9.24.1749:25